We merken dat de telefonische aanvraag van voorschriften uit de hand loopt. Kijk je medicatie voorraad na vooraleer je op consultatie komt en probeer er samen met ons voor te zorgen dat er genoeg voorschriften meegegeven worden tot een volgende controle.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom komt u hiervoor best op raadpleging.

Attesten voor werkongschiktheid of ongeschiktheid om naar school te gaan kunnen nooit worden verstrekt zonder dat u door uw arts werd gezien. Het attest is maar geldig op de dag van daadwerkelijk contact met de arts, u kan dus niet vragen om een ongeschiktheid in het verleden voor te schrijven (bv. de voorafgaande dag of week).

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.