COVID vaccinaties in onze praktijk op zaterdag 30 september en zaterdag 7 oktober telkens van 8u30 tot 12u na voorafgaandelijke inschrijving.

Mogelijk voor iedereen die dit wenst, maar zeer sterk aanbevolen voor volgende risicogroepen:

alle 65 +, zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap, patiënten met een of meerdere chronische ziekten van long/hart/nier/maag-darm, patiënten met een neurologische aandoening, diabetespatiënten, patiënten met verminderde weerstand door ziekte of behandeling (vb chemotherapie, immunotherapie, ledertrexate, …), patiënten met overgewicht BMI > 40, mensen werkzaam in de zorg, gezonde patiënten die samenwonen met risicopatiënten

Het vaccin is gratis en dient via ons besteld te worden (kan dus niet aangekocht worden bij de apotheker): je kan je voor één van beide zaterdagen inschrijven ofwel telefonisch (09 226 04 45) ofwel via volgende link https://forms.gle/7UpgF8JdeSCeZgYo9

Op die manier weten wij hoeveel vaccins we moeten voorzien.

Geef een reactie