Het Globaal medisch dossier is het dossier dat de huisarts over u bijhoudt.

Het bevat alle medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, vaccinaties,…)

Op basis van dit dossier heeft de arts een overzicht over uw gezondheidstoestand en kan hij u het beste begeleiden in welke onderzoeken nodig of overbodig zijn.

We verwachten dat patiënten die bij ons op consultatie komen, onze praktijk als vaste huisarts aanduiden.