Doel

Wij proberen een kwaliteitsvolle totaalzorg (preventie, curatie, palliatie) te bieden voor onze patiënten, van wieg tot laatste levensfase. Een grote inzet, bereikbaarheid en continuïteit zijn naast een laagdrempelige ingesteldheid noodzakelijk om dit waar te maken en zijn aldus kenmerkend voor ons functioneren.

SAMENWERKING BINNEN HET DOKTERSHUIS ALS HOEKSTEEN OM DIT DOEL TE BEREIKEN

Het Doktershuis is een groepspraktijk waar 5 huisartsen actief zijn. Samen zorgen we voor continuïteit in de zorg.

Wij werken écht samen: dit betekent dat we niet willen concurreren binnen de praktijk.

Overleg vormt de basis van onze samenwerking. We doen dit praktisch door regelmatig kort onderling te overleggen waar nodig, en wekelijks uitgebreider bepaalde problemen die zich stellen bij patiënten te bespreken. Op die manier wordt uw probleem niet eenzijdig door één arts bekeken, maar wordt het vanuit meerdere ooghoeken belicht en besproken.

Het geïnformatiseerd dossiersysteem laat toe dat alle artsen op elk moment op de hoogte zijn van uw volledig dossier.

Geen van de artsen zal er bezwaar tegen hebben dat u de ene maal de ene arts consulteert en de andere maal de andere. Integendeel zelfs, want op deze wijze kan u persoonlijk contact houden met alle artsen en een vertrouwensrelatie opbouwen. Dit kan in het bijzonder van pas komen bij een spoedgeval: het geeft u de zekerheid dat er op dat moment iemand bij u komt die u kent.

Indien u (voor een bepaald probleem) toch de voorkeur geeft om door één specifieke arts gezien te worden is dit steeds mogelijk, maar wordt dit best telefonisch of online reeds vermeld bij het maken van de afspraak.

We zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken de patiënten een betere dienstverlening en kwaliteit van zorg kunnen geven. Het geeft ons de mogelijkheid om tijd vrij te maken om ons bij te scholen en zo de snel evoluerende geneeskunde op de voet volgen. Tevens krijgen we daardoor ook
wat vrije tijd, waardoor we een echt familiaal en sociaal leven kunnen leiden, met de zekerheid dat onze patiënten ook tijdens een afwezigheid terecht kunnen bij het Doktershuis. Dit brengt ons dan weer gelukkiger en meer uitgerust op onze consultatie.

SAMENWERKING BUITEN HET DOKTERSHUIS MET SPECIALISTEN EN ZIEKENHUIZEN, VERPLEEGKUNDIGEN, PSYCHOLOGEN, KINESISTEN, DIËTISTEN,…

Wij helpen u graag zelf wanneer we kunnen, maar verwijzen u door naar de juiste hulpverlener wanneer we moeten.

BIJKOMENDE VORMINGEN DOOR HUISARTSEN IN HET DOKTERSHUIS

ECG

rookstopbegeleiding

sportgeneeskunde

palliatieve zorgen

HET DOKTERSHUIS WIL KANSEN GEVEN AAN JONGE MENSEN

Op vraag van de universiteit laten wij geregeld stagiairs (uit de verschillende opleidingsjaren geneeskunde) toe in onze praktijk. Dit geeft hen de kans om te proeven van de huisartsgeneeskunde.

Wij zijn tevens een opleidingspraktijk voor huisartsen. Zowel dr. Michiel als dr. Tine zijn hiervoor erkend als praktijkopleider. Dit betekent dat artsen die na het 6de jaar gekozen hebben voor de specialisatie huisartsgeneeskunde, onder onze vleugels zelfstandig consultaties en huisbezoeken mogen doen. Deze bijkomende opleiding duurt 3 jaar en zij werken als HAIO (huisarts in opleiding).

Daarnaast hebben wij soms ook een stagiair medisch secretariaat, dit onder begeleiding en supervisie van secretaresse Kristien of Laetitia.

KORTOM

Je huisarts van Het Doktershuis:

doet een grondige bevraging (anamnese) en klinisch onderzoek

geeft je raad bij al je gezondheidsproblemen

schrijft zo nodig medicatie voor

verwijst je door naar een specialist indien dat nodig is

werkt samen met specialisten, ziekenhuizen, verpleegkundigen, diëtisten, kinesisten, psychologen, …

doet aan preventie en probeert ziekte te vermijden of voorkomen: levensstijladviezen (rookstop, lichaamsbeweging, gezonde voeding), vaccinatie, mammografie, uitstrijkje, stoelgangonderzoek (darmkanker), ...

kan je de pil voorschrijven

begeleidt je zwangerschap vanaf het prille begin

geeft je kinderen alle nodige vaccinaties

snijdt sommige goedaardige huidgezwelletjes weg

hecht een opgelopen snijwonde

bevriest je wratjes

houdt een vaccinatieschema bij van alle gegeven en gekregen vaccinaties

houdt je globaal medisch dossier bij

helpt je bij de administratie voor bepaalde attesten

volgt regelmatig een bijscholing

neemt de tijd om wat langer te praten indien je dat wenst

staat aan je zijde en is je vertrouwenspersoon, ook op moeilijke momenten in het leven

steunt je ook in de laatste levensfase